Ain t no party – Quintino lyrics

Lyrics Quintino – Ain t no party – Quintino

Ain’t no party like this day
Ain’t no party like this day
Ain’t no party like this day
Ain’t no party like this day
Ain’t no party like this day
Ain’t no party like this day
Ain’t no party like this day
Ain t no party like this day.

Ain’t no party, ain’t no party
Ain’t no party, ain’t no party
Ain’t no party, ain’t no party
Ain’t no party, ain’t no party
Ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no.

Ain’t no party like this day
Ain’t no, heh!
Ain’t no party
Ain’t no, heh!
Ain’t no party like this day.

Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no.

Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no.

Ain’t no party like this day
Versuri-lyrics.info
Ain’t no, heh!
Ain’t no party
Ain’t no, heh!
Ain’t no party like this day.

Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t no
Ain’t no, ain’t no, ain’t no, ain’t nooo.
Quintino lyrics
Video party
Lyrics many words

Ain t no party - Quintino
Ain t no party - Quintino

1 Response

  1. March 11, 2018

    […] Lyrics Quintino – Ain t no party – Quintino Ain’t no party like this day Ain’t no party like this day Ain’t no party like this day Ain’t no party like this day Ain’t no party like this day Ain’t no party like this day Ain’t no party like this day Ain t no party like... – Lyrics Ain t no party – Quintino lyrics […]