Dreaming of you – Slushii lyrics

Lyrics Dreaming of you – Slushii

Dreaming of you lyrics
I’m dreaaaming of you
Oh, oh, oh
I’m dreaaaming of you
Oh, oh, oh
I’m dreaaaming of you
Oh, oh, oh
I’m dreaaaming of you

I’m dreaaaming of you
Of you
(I’m dreaaaming of)
You
Of you

Hellooo?

I’m dreaaaming of you
Oh, oh, oh
I’m dreaaaming of you
Oh, oh, oh
I’m dreaaaming of you
Oh, oh, oh
I’m dreaaaming of you

I’m dreaaaming of you
Of you
Of you
Of you

I’m dreaaaming of you
You
Of you
You
(I’m dreaaaming of)
Of you
Of you

So high lyrics

Dreaming of you - Slushii
Dreaming of you - Slushii