Givenchy steppin – Sevn Alias lyrics

Lyrics Givenchy steppin – Sevn Alias

Givenchy steppin lyrics
Ooh, Givenchy steppin’, steppin’, steppin’
Louis V steppin’, steppin’, steppin’
Givenchy steppin’, dabbin’, dabbin’
M’n chicka’s finessin’, finessin’, finessin’
Givenchy steppin’, steppin’, steppin’
Louis V steppin’, steppin’, steppin’
Givenchy steppin’, dabbin’, dabbin’
M’n chicka’s finessin’

Je b***h wil weten wat ik doe
Ze vraagt, “Hoe kom je aan die