Stu core tapparten – Rocco Hunt testo

Testo Stu core tapparten – Rocco Hunt

Stu core tapparten testo
Mann ritt’ sta tranquill tutt pass ma tu
Riest chella cos ca nun s’ n’ và chiù
Stu cor t’apparten
O’ saj picciò nun fa a’ scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a’ ser

[Strofa 1]
Mannagg a me ch’ m’annammor
E’ tutt e’ vot cà m’guard e cà m’parl accusì
Staser gir rind a’ machin finchè nun t’ trov
So capac e’ chiammà pur a tutt’ e’ cumpagn toj
Ca so pazz assaj
Tu t’ncazz o’saj
Quann spenn troppi sold p t’fà nu regal
Ma si bell’ assaj
Faj fint ca n’ o’ saj
Tu p me si n’edizione limitat
Si m’annamor e te è la fin’
Pcchè foss gelus e’ l’ombr’ ca t’segue
M’facess pur accir
Si rind a st’uocchie tuoj truvas e cos ver

[Ritornello]
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu
Riest chella cos ca nun s’ n’ và chiù
Stu cor t’apparten
O’ saj picciò nun fa a’ scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a’ ser
Tutt pass ma tu
Riest chella cos ca nun s’và chiù
Stu cor t’apparten
O’ saj picciò nun fa a’ scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a’ ser

[Strofa 2]
Mannagg a me ch m’annammor
Frnesc semp accusì
Chi n va sott è semp o’cor
Ca nu c’ a’ fà chiù a suffrì
Perciò nisciun s’annammor (perciò nisciun s’annammor)
Ognun penz e’ fatt suoj (ognun penz e fatt suoj)
Mannagg a me cà stò ca’ ‘ffor (mannagg a me cà stò ca’ ffor)
Ferm ind a’ machin ra’ doj or (ind a machin ra’ doj or)
Nu m’crer manc’ quand’ giur
Versuri-lyrics.info
Sti vas m’parn e’ Giud
Nu l’agg fatt cu nisciun
Mo sto parlan pur asul (mo st’parlan pur asul)

[Ritornello]
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s’ n’ và chiù(uu)
Stu cor t’apparten
O’ saj picciò nun fa a’ scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a’ ser (yeeei)
Tutt pass ma tu(uu)
Riest chella cos ca nun s’ n’ và chiù(uu)
Stu cor t’apparten
O’ saj picciò nun fa a’ scem
Quann scinn ind o’quartier
Quand tuorn tard a’ serrr

Stu core tapparten - Rocco Hunt
Stu core tapparten - Rocco Hunt