జనని శివకామిని లక్ష్మి దేవి హారతి పాట - Janani Shiva Kamini Full Song Lyrics - Bhakthi TV Live

9 Views
Published
జనని శివకామిని లక్ష్మి దేవి హారతి పాట - Janani Shiva Kamini Full Song Lyrics - Bhakthi TV Live
జనని శివకామిని లక్ష్మి దేవి హారతి పాట - Janani Shiva Kamini Full Song Lyrics - Bhakthi TV Live
జనని శివకామిని లక్ష్మి దేవి హారతి పాట - Janani Shiva Kamini jaya Shubhakarini - Bhakthi TV Live
#BhakthiSongs


Janani sivakamini Lyrics in English

Janani shiva kaamini
jaya subha kaarini vijaya roopini
Janani shiva kaamini…..

Ammavu neeve akhila jagaalaku
ammala ganna ammavu neeve
nee charanamule nammithi namma ….. 2
saranamu korithi amma bhavaanii

Nee darinunna tholagu bhayalu
nee dayalunna kalugu jayaalu
nirathamu maaku needaga nilachi ….. 2

Jayamu neeyave amma.. aaa

jayamu neeyave amma bhavaani
Category
Lyrics
Commenting disabled.